January 28, 2022

ข่าวที่น่าสนใจ

ไฟล์แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.1-6 สามารถดาวน์โหลดไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน หรือนำไปดูเป็นตัวอย่างการเขียนแผนการสอนวิชาภาษไทยได้เลยครับ และแผนการสอนทั้งหมดนี้เป็นแผนการสอนตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ มีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นไฟล์ PDF อ่านง่าย สะดวก การดาวน์โหลดไฟล์ ในรูปแบบของ Google drive ตัวอย่างแผนการสอน 1.แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ดาวน์โหลดไฟล์คลิก 2.แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ดาวน์โหลดไฟล์คลิก 3.แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ดาวน์โหลดไฟล์คลิก 4.แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ดาวน์โหลดไฟล์คลิก…

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานพยัญชนะไทย “อักษรสามหมู่”ไตรยางศ์ หรืออักษรสามหมู่ คือ ระบบการจัดหมวดหมู่อักษรไทย เฉพาะรูปพยัญชนะตามลักษณะการผันวรรณยุกต์ เนื่องจากพยัญชนะไทย เมื่อกำกับด้วยวรรณยุกต์หนึ่งๆ แล้วจะมีเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกัน พยัญชนะไทยแบ่งออกเป็น 3 หมู่มีระดับเสียง สูง กลาง ต่ำ เรียกว่า ไตรยางค์ ได้แก่ อักษรสูง มี11 ตัว ได้แก่ ผ ฝ ถ ฐ ข ฃ ส ศ ษ…

แจกไฟล์รายงานการจัดการสอนออนไลน์ แก้ไขได้ เป็นไฟล์ .PSD หรือไฟล์ที่สามารถแก้ไขด้วยโปรแกรม Photoshop สามารถนำไปปรับใช้กับงานของเราได้ ไฟล์รายงานการสอนออนไลน์ แก้ไขได้ เป็นไฟล์ .PSD ดาวน์โหลดคลิกขอบคุณที่มา ห้องครูคอม by KruMay

ฟรีสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบฝึกคัดคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ภาษาอังกฤษ A-Z ANIMALS ฟรีสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบฝึกคัดคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ภาษาอังกฤษ A-Z ANIMALS  ไฟล์ PDFคลิกขอบคุณที่มา สื่อครูคืนถิ่น

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว รีบลงให้ไวช่วงชิงเพื่อเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร "เตรียมความพร้อมครู สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ" คุณครูจะได้พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากอักษร จัดเต็มแบบไม่มีกั๊ก นำไปใช้ได้จริง ในหัวข้อ– การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)– การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน– การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อประเมินสมรรถนะผู้เรียน สำหรับคุณครูระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1 –…

รวมเว็บไซต์ดาวน์โหลดรูปภาพ สำหรับทำสื่อการเรียนการสอน ฟรีแบบไม่ติดลิขสิทธิ์ หารูปทำสื่อการสอนง่าย ๆ และดาวน์โหลดได้ง่าย ๆ สำหรับทำสื่อการเรียนการสอน เรามีเว็บดี ๆ มานำเสนอไปดูกันเลย 1. https://www.freepik.com ดาวน์โหลดรูปได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่ต้องลงชื่อเพื่อเข้าใช้งานค้นหารูปภาพด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น 2. http://clipart-library.com/ ดาวน์โหลดรูปได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่ต้องลงชื่อเพื่อเข้าใช้งานค้นหารูปภาพด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น 3. https://www.shutterstock.com ฟรี 10 ภาพแรกต้องลงชื่อเพื่อเข้าใช้งานค้นหารูปภาพด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 4. https://th.pngtree.com/ สามารถดาวน์โหลดฟรี…

(16 สิงหาคม 2564) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” เพื่อชี้แจงแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามมาตรการลดภาระทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานผ่านระบบออนไลน์ มีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ…

อักษรเจริญทัศน์  แจกไฟล์ข้อสอบ ทุกวิชาทุกระดับชั้น ทั้งกลางภาคและปลายภาคสามารถดาว์นโหลดไปใช้งานกันได้เลยเพียงเป็นสมาชิก Aksorn One Account แล้วดาวน์โหลดในเว็บไซต์ www.aksorn.com/download .สามารถดูวิธีการยืนยันการสมัครได้ที่ คลิปวิดีโอนี้ครับ https://youtu.be/PICigDrWvHg ข้อสอบทุกชุดมีตารางวิเคราะห์ข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดข้อสอบอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ายเอกสาร มีเฉลยและเฉลยละเอียด สามารถนำไปอธิบายผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ข้อสอบระดับประถมศึกษา ภาษาไทยป.1 : https://bit.ly/3s7ulPIป.2 : https://bit.ly/3lS4Bpvป.3 : https://bit.ly/2VKhnv8ป.4 : https://bit.ly/3lRzASEป.5 : https://bit.ly/3yHbBJtป.6 : https://bit.ly/3jO16Ot คณิตศาสตร์ป.1 : https://bit.ly/3lWmBPAป.2…

1.การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องhttps://drive.google.com/drive/folders/1z_fsn3LCnjAyBFghqZAqui3PISeaMpQl 2.การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปhttps://drive.google.com/drive/folders/1z_fsn3LCnjAyBFghqZAqui3PISeaMpQl 3.การทำสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนhttps://drive.google.com/drive/folders/1z_fsn3LCnjAyBFghqZAqui3PISeaMpQl 4.การประเมินโครงการชมรมนักวิจัยรุ่นจิ๋วhttps://drive.google.com/drive/folders/1z_fsn3LCnjAyBFghqZAqui3PISeaMpQl 6. การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นhttps://drive.google.com/file/d/17-D0lFi0ww7-0qZkRQm_ryrMCkxyla3m/view?usp=sharing 7.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟังhttps://drive.google.com/file/d/1o6Pt9jM9kny7nb132-sFTTZhwJii6J86/view?usp=sharing 8. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนกระเทียมวิทยาในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านhttps://drive.google.com/file/d/1x3RJUnYlfy5oJOFGr-J-NswD3l6XJLbO/view?usp=sharing 9. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านhttps://drive.google.com/file/d/1U2z5T5L8LKKDDdAjg7lDSNtzUjuUpzm9/view?usp=sharing 10.…

KPA ย่อมาจาก Knowledge Practice Attitude  หมายถึง เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วยการประเมินด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะและการปฏิบัติ (Practice) และด้านเจตคติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) การประเมินจะแบ่งตามลักษณะของรายวิชาด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกันไปเช่น การประเมินด้านความรู้ (K) จะนิยมใช้แบบทดสอบในการประเมิน ในขณะที่การประเมินด้านทักษะ (P) จะใช้ภาระงานหรือชิ้นงานมาประกอบกับเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) มาประเมิน ส่วนด้านเจตคติ (A) จะใช้การประเมินตามสภาพจริงซึ่งมีความซับซ้อนกว่า 2 อย่างแรก วันนี้มีตัวอย่างการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ KPA มาให้ดูเป็นแนวทางในการเขียนกัน ขอบคุณที่มา คลิก

ครูดีไม่มีอบายมุข เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุน ๙ เพื่อยกย่อง สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ ๑ เชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่มีอบายมุขหรือสามารถลดละเลิกอบายมุข รวมทั้งสามารถสร้างผลงาน ที่เป็นการช่วยเหลือให้บุคคลอื่น ๆ ลด ละ…

การอบรมเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู โดย: ศูนย์คุณธรรมจริยธรรม การให้คำปรึกษาและพัฒนาครู ศษ.พ. ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้เกียรติบัตร วิทยากรรศ.ดร. ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย วันที่เข้าอบรบ24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ช่องทางการเข้าอบรม Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92362259687...Meeting ID:…

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานพยัญชนะไทย “อักษรสามหมู่”ไตรยางศ์ หรืออักษรสามหมู่ คือ ระบบการจัดหมวดหมู่อักษรไทย เฉพาะรูปพยัญชนะตามลักษณะการผันวรรณยุกต์ เนื่องจากพยัญชนะไทย เมื่อกำกับด้วยวรรณยุกต์หนึ่งๆ แล้วจะมีเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกัน พยัญชนะไทยแบ่งออกเป็น 3 หมู่มีระดับเสียง สูง กลาง ต่ำ เรียกว่า ไตรยางค์ ได้แก่ อักษรสูง มี11 ตัว ได้แก่ ผ ฝ ถ ฐ ข ฃ ส ศ ษ…

รวมเว็บไซต์ดาวน์โหลดรูปภาพ สำหรับทำสื่อการเรียนการสอน ฟรีแบบไม่ติดลิขสิทธิ์ หารูปทำสื่อการสอนง่าย ๆ และดาวน์โหลดได้ง่าย ๆ สำหรับทำสื่อการเรียนการสอน เรามีเว็บดี ๆ มานำเสนอไปดูกันเลย 1. https://www.freepik.com ดาวน์โหลดรูปได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่ต้องลงชื่อเพื่อเข้าใช้งานค้นหารูปภาพด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น 2. http://clipart-library.com/ ดาวน์โหลดรูปได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่ต้องลงชื่อเพื่อเข้าใช้งานค้นหารูปภาพด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น 3. https://www.shutterstock.com ฟรี 10 ภาพแรกต้องลงชื่อเพื่อเข้าใช้งานค้นหารูปภาพด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 4. https://th.pngtree.com/ สามารถดาวน์โหลดฟรี…

1.การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องhttps://drive.google.com/drive/folders/1z_fsn3LCnjAyBFghqZAqui3PISeaMpQl 2.การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปhttps://drive.google.com/drive/folders/1z_fsn3LCnjAyBFghqZAqui3PISeaMpQl 3.การทำสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนhttps://drive.google.com/drive/folders/1z_fsn3LCnjAyBFghqZAqui3PISeaMpQl 4.การประเมินโครงการชมรมนักวิจัยรุ่นจิ๋วhttps://drive.google.com/drive/folders/1z_fsn3LCnjAyBFghqZAqui3PISeaMpQl 6. การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นhttps://drive.google.com/file/d/17-D0lFi0ww7-0qZkRQm_ryrMCkxyla3m/view?usp=sharing 7.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟังhttps://drive.google.com/file/d/1o6Pt9jM9kny7nb132-sFTTZhwJii6J86/view?usp=sharing 8. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนกระเทียมวิทยาในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านhttps://drive.google.com/file/d/1x3RJUnYlfy5oJOFGr-J-NswD3l6XJLbO/view?usp=sharing 9. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านhttps://drive.google.com/file/d/1U2z5T5L8LKKDDdAjg7lDSNtzUjuUpzm9/view?usp=sharing 10.…

ไฟล์ใบงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จะเป็นไฟล์PDF สามารถโหลดไปใช้งานได้เลยมาดูตัวอย่างกันมีอะไรบ้าง ตัวอย่างใบงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตัวอย่างใบงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตัวอย่างใบงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตัวอย่างใบงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตัวอย่างใบงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตัวอย่างใบงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

การกำหนดสีตัวอักษร เป็นวิธีช่วยออกเสียงพยัญชนะและสระในรูปแบบสีที่แตกต่างกันทำให้เด็กๆคาดเดาคำศัพท์จากอักษรและกลุ่มตัวอักษรรูปแบบต่างๆ ในภาษาอังกฤษได้มากขึ้น โดยวันนี้เรามีสือการเรียนการสอนมากแจก เป็น ตารางเปรียบเทียบเสียงสระและพยัญชนะอักษร ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิธีการเทียบเสียงสระและพยัญชนะอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ไฟล์ PDFคลิก ขอบคุณที่มา : www.engdict.com

วันนี้เรามีเคล็บลับวิธีการเพิ่มความสนุกสนานในการสอนออนไลน์และการเรียนออนไลน์ให้มีความน่าเรียนมายิ่งขึ้น โดย เพียงเอาเมาส์ไปชี้เสียง SOUND EFFECT ไหนเสียงนั้นก็จะดังขั้นมา เป็น SOUND EFFECT กวน ๆ ตลก ๆ ตบมุก ที่เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนมากยิ่งขึ้น ไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ 1 ให้เราเข้าไปที่ https://sites.google.com/view/tds-sites-sound หน้าตาเว็บไซต์ใช้งานได้สะดวกสบายมาก 2 เพียงแค่เราเอาเมาส์เลือนไปที่เสียงไหน เสียง SOUND EFFECT…

อักษรเจริญทัศน์  แจกไฟล์ข้อสอบ ทุกวิชาทุกระดับชั้น ทั้งกลางภาคและปลายภาคสามารถดาว์นโหลดไปใช้งานกันได้เลยเพียงเป็นสมาชิก Aksorn One Account แล้วดาวน์โหลดในเว็บไซต์ www.aksorn.com/download .สามารถดูวิธีการยืนยันการสมัครได้ที่ คลิปวิดีโอนี้ครับ https://youtu.be/PICigDrWvHg ข้อสอบทุกชุดมีตารางวิเคราะห์ข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดข้อสอบอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ายเอกสาร มีเฉลยและเฉลยละเอียด สามารถนำไปอธิบายผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ข้อสอบระดับประถมศึกษา ภาษาไทยป.1 : https://bit.ly/3s7ulPIป.2 : https://bit.ly/3lS4Bpvป.3 : https://bit.ly/2VKhnv8ป.4 : https://bit.ly/3lRzASEป.5 : https://bit.ly/3yHbBJtป.6 : https://bit.ly/3jO16Ot คณิตศาสตร์ป.1 : https://bit.ly/3lWmBPAป.2…

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก ความรอบรู้ พร้อมเฉลยดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 1ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 2 ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 3ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 4 ดาวน์โหลด >> เฉลย แนวข้อสอบความรอบรู้ แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 2  แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลยดาวน์โหลด…

วิชาสามัญ คือข้อสอบกลางที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป แต่ตอนนี้ลดการสอบซ้ำซ้อน โดย วิชาสามัญ จะสอบแค่ 7 วิชาหลัก จะไม่มีการสอบ คณิตศาสตร์ 1 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป หากคณะ/สาขาใดใช้ 2…