July 17, 2024

สื่อการเรียนการสอน ใบงานพยัญชนะไทย “อักษรสามหมู่”

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานพยัญชนะไทย “อักษรสามหมู่”
ไตรยางศ์ หรืออักษรสามหมู่ คือ ระบบการจัดหมวดหมู่อักษรไทย เฉพาะรูปพยัญชนะตามลักษณะการผันวรรณยุกต์ เนื่องจากพยัญชนะไทย เมื่อกำกับด้วยวรรณยุกต์หนึ่งๆ แล้วจะมีเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกัน

พยัญชนะไทยแบ่งออกเป็น 3 หมู่มีระดับเสียง สูง กลาง ต่ำ เรียกว่า ไตรยางค์ ได้แก่

อักษรสูง

มี11 ตัว ได้แก่ ผ ฝ ถ ฐ ข ฃ ส ศ ษ ห ฉ หลักการท่องจำ คือ ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน

อักษรกลาง

มี 9 ตัว ได้แก่ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ หลักการท่องจำ คือ ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง

อักษรต่ำ

มี 24 ตัว แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ อักษรคู่ อักษรเดี่ยว

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก ใบงานภาษาไทยพาสนุก

เว็บไซต์ ครูยุคใหม่ เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับครู นำเสนอข่าวสารทางการศึกษา สอบครูผู้ช่วย บทความทางการศึกษา งานราชการ เรียกบรรจุครู แจกข้อสอบ สื่อการสอน แผนการสอน ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด สื่อการสอน ข้อสอบ ฟรีสื่อการเรียนการสอน รวมสื่อการสอน