June 18, 2024

รีบด่วนก่อนเต็มเพียง 500 คน ! อบรมออนไลน์ หลักสูตร “เตรียมความพร้อมครู สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” โดย อจท.

📝

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว รีบลงให้ไว❗❗
ช่วงชิงเพื่อเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “เตรียมความพร้อมครู สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

คุณครูจะได้พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากอักษร จัดเต็มแบบไม่มีกั๊ก นำไปใช้ได้จริง ในหัวข้อ
– การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
– การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
– การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อประเมินสมรรถนะผู้เรียน

สำหรับคุณครูระดับประถมศึกษา

รุ่นที่ 1 – วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่: https://form.jotform.com/212282677029459
รุ่นที่ 2 – วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่: https://form.jotform.com/212282579352459

สำหรับคุณครูระดับมัธยมศึกษา

รุ่นที่ 3 – วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่: https://form.jotform.com/212282970179461
รุ่นที่ 4 – วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่: https://form.jotform.com/212282697111453

อบรมจบรับใบประกาศนียบัตร รับรองการอบรมออนไลน์ หลักสูตร 3 ชั่วโมง จากอักษร
สิทธิพิเศษ! สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop ออนไลน์ หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” ที่ครูไม่ควรพลาด
.
📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษ โทร. 097-281-9905, 086-341-8002