May 22, 2024

แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.1-6 ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ

แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.1-6

ไฟล์แผนการสอน วิชาภาษาไทย ป.1-6 สามารถดาวน์โหลดไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน หรือนำไปดูเป็นตัวอย่างการเขียนแผนการสอนวิชาภาษไทยได้เลยครับ และแผนการสอนทั้งหมดนี้เป็นแผนการสอนตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ มีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นไฟล์ PDF อ่านง่าย สะดวก

การดาวน์โหลดไฟล์ ในรูปแบบของ Google drive
ตัวอย่างแผนการสอน

1.แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

2.แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

3.แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

4.แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

5. แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก

6. แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ดาวน์โหลดไฟล์คลิก


เว็บไซต์ ครูยุคใหม่ เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับครู นำเสนอข่าวสารทางการศึกษา สอบครูผู้ช่วย บทความทางการศึกษา งานราชการ เรียกบรรจุครู แจกข้อสอบ สื่อการสอน แผนการสอน ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด สื่อการสอน ข้อสอบ ฟรีสื่อการเรียนการสอน รวมสื่อการสอน