May 22, 2024

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา อัพเดท ปี 2565

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสอบครูผู้ช่วยปี 2565 มีเสียงบ่นจากผู้สอบกันมาเยอะว่าข้อสอบยากมาก ๆ ส่วนตัว ADMIN มองว่ายากก็เหมาะสมแล้วครับสำหรับการคัดเลือกให้เป็นครู วันนี้มีข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสังคม มาให้ดูกันว่าออกแนวไหนบ้างปี 2565

เริ่มจาก ภูมิศาสตร์ อาเซียน และวัฒนธรรม

โทรโพสเฟียร์-อุณภูมิค่อยๆ ลด

สภาพฝนฟ้าอากาศ-โทโพสเฟียร์

เมฆขนนก-เซอรัส

ไมใช่หยาดน้ำฟ้า-น้ำค้าง

หินงอกหินย้อน-หินปูน

กลางวันเท่ากับกลางคืน-ศารทวิษุวัต

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ-ฤดูหนาวเกิดจากการโก่งตัว-รูปแรก

ชั้นเปลือกโลก ไซอัล-ซิลิกา/อะลูมิเนียม

ไม่ถูกต้องเส้นเวลา-ตะวันออกช้ากว่าตะวันตก*

ถนนสายเอเชีย AH1 – ตากไปสระแก้ว

ลักษณะกายภาพประเทศไทย-จังหวัดภาคเหนือราบหุบเขา

ประเทศเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ น้ำมันปิโตรเลียม

ปี 65 ไทยเป็นเจ้าภาพ-เอเปค

ไม่ใช่ดอกไม้อาเซียน-ชัยพฤกษ์

เลขาธิการอาเซียนปัจจุบัน-ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย

ชาติพันธุ์ภาคตะวันออก-กะซอง

ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรม-ข้อที่บอกสัตว์มีวัฒนธรรม

ไม่ใช่สาขาศิลปินแห่งชาติ-หัตถการ

land of smile-สหธรรม

มาต่อกันด้วย ประวัติศาสตร์

ศาสนาพุทธสมัยสุโขทัย-นิกายเถรวาท

สุโขทัย-มหาศักราช

การปกครอง-พระบรมไตรโลกนาถ

ไม่ใช่ราชวงศ์บ้านพลูหลวง-พระนารายณ์มหาราช

ไม่ใช่สงครามสมัยเจ้ากรุงธนบุรี-บางระจัน

สวมเสื้อ/ต่างชาติรับราชการ-ร.4

สุขาภิบาล-ร.5

หลังสงครามโลก 2 -องค์การสหประชาชาติ

สุโขทัย/อยุธยา/ธนบุรี/รัตนฯ-การตั้งราชธานี*

ไม่ใช่อักษรอารยธรรมโบราณ-ฮีบรู

ใบขับขี่รถยนต์-18 ปี

การสิ้นสุดสภาพบุคคล-ศาลสั่ง

องค์กรอิสระ-ตรวจเงินแผ่นดิน

กลไกราคา-เสรีนิยม

การเห็นผิดเป็นชอบ-มิจฉาทิฏฐิ

พระเจ้ามิลิน-พระนาคเสน

อิณาทานำ ทุกข์ โลเก-การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก

การรู้จักตนเอง-อัตตัญญุตา

มุทิตา-ความพลอยยินดี

เคร่งพระวินัย-พระปฎาจาราเถรี

หลักธรรมสำหรับครู-กัลยาณมิตรธรรม 7

กระทำผิดข้อใดโทษน้อยที่สุด-ลักทรัพย์

โทรศัพท์-อินเทอร์เน็ต-สินค้าที่ใช้ประกอบกัน

ส่วนที่เหลือก็จะจำได้แบบคราว ๆ

สนธิสัญญาเกี่ยวกับคาร์บอน ว่าสำเร็จปีไหน

โครงการพระราชดำริแรกของ ร.10

ยิ้มสู้เมื่อภัยมา (หลักธรรม)

ธรรมที่เป็นพื้นฐานมนุษย์ที่สมบูรณ์

อปาริยธรรม (จำโจทย์ไม่ได้

การรับมรดกของทายาทกรณีไม่ได้เขียนพินัยกรรม

คุณสมบัติของ ส.ส.

ผู้ทำผิดที่ได้รับการลดหย่อนโทษ

หน้าที่ของชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ สิทธิการเลือกตั้ง

การคุ้มครองผู้บริโภค

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากที่สุด

ราคาหมู-อุปสงค์/อุปทาน

เนื้อหมู-เนื้อจระเข้ สินค้าคล้ายกันสินค้าทดแทน/ประกอบกัน

ชนาธิปตะบอลต่างประเทศ-เกี่ยวกับรายได้ GDP-GNP

ภาษีที่รัฐเก็บได้มากที่สุด

เครือข่าย ทรู-ดีแทด เกี่ยวกับผู้ขาย/การผูกขาดการค้า

ความหมายการจัดการทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสาร/การนำข้อมูลไปใช้ต่อ

สินค้าเข้า/สินค้าออก

เนื้อหาที่ไม่ค่อยเจอ ศาสนาอื่นๆ ยกเว้นพุทธ**/การแบ่งยุคสมัย/

ประวัติศาสตร์ตะวันออก/รัฐ/สถาบันทางสั่งคม/ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น/

บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์/เหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง/

คำนวณมาตราส่วน

หลักธรรมพุทธล้วน ๆ (เยอะจนจำไม่ได้55/กฎหมายต่างๆ/

ภูมิศาสตร์ไปแนววิทยาศาสตร์/วิเคราะห์เยอะ/เศรษฐศาสตร์ใช้เวลามาก

คริปโตฯ เป็นเงินหรือไม่ (ส่วนตัวตอบ ไม่ เพราะ ไม่ ㆍการคุ้มครองผู้บริโภค/สคบ /โฆษณาราคา (การคุ้มครองออก 2 ข้อ)สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย) 50/50 ครับ

การขยายวงเงินกู้ของภาครัฐ

อุบาสกธรรม (คำตอบ)

แผนเศรษฐกิจปีนี้/งบประมาณขาดดุล/เกินดุล

ทำไมต้องศึกษาข้อมูลจากหลายๆ แหล่งมาประกอบกัน

การตั้งสมมติฐานการศึกษา-อนุสาวรีย์บางระจัน

เศรษฐกิจพอเพียง/หลักการ/เติมความสัมพันธ์

วัฒนธรรมที่ต่างจากพวก-ตอบเครื่องมือเครื่องใช้(ไม่แน่ใจ) ㆍ แถมๆ วิชาการศึกษา (75 คะแนน) กรอบเนื้อหาออกตามประกาศสอบ

เป๊ะเลย มากสุดเรื่องประกันคุณภาพ 15 ข้อ

ขอบคุณที่มาจาก Piti Tan