May 22, 2024

สื่อการเรียนการสอน ตารางเปรียบเทียบเสียงสระและพยัญชนะอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การกำหนดสีตัวอักษร เป็นวิธีช่วยออกเสียงพยัญชนะและสระในรูปแบบสีที่แตกต่างกันทำให้เด็กๆคาดเดาคำศัพท์จากอักษรและกลุ่มตัวอักษรรูปแบบต่างๆ ในภาษาอังกฤษได้มากขึ้น โดยวันนี้เรามีสือการเรียนการสอนมากแจก เป็น ตารางเปรียบเทียบเสียงสระและพยัญชนะอักษร

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิธีการเทียบเสียงสระและพยัญชนะอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ไฟล์ PDFคลิก

ขอบคุณที่มา : www.engdict.com