May 22, 2024

แจกข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย ภาค ก พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก ความรอบรู้ พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 2 
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 3
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 4 
ดาวน์โหลด >> เฉลย แนวข้อสอบความรอบรู้

แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 2 

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 


แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก วิชาชีพครู พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 2
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 3
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 4

แหล่งที่มา : สอบครูดอทคอม