June 18, 2024

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยวิธีการคัดเลือก (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 31 มีนาคม พ.ศ.2565) สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 60 คน โดยมีรายละเอียตการเปิดรับสมัคร ดังนี้

1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
เงินเดือน 10,150 บาท
จำนวน 55 อัตรา

2. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์
เงินเดือน 10,740 บาท
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะต่ำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
4. สามารถปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืนได้

สถานที่และวันเวลารับสมัคร
สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์เวลา 08.00 – 16.00 น. ขอทราบรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/hrgpo www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-203 8153

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก